psy

BIAŁY TERRIER ANGIELSKI

Na pierwszym miejscu spośród terrierów angielskich wypada wymienić białego terriera angielskiego (The white english terrier — czyt. łajt inglisz terrier) jakkolwiek rasa ta dziś należy już ra­czej do historii kynologii, bowiem praktycznie przestała istnieć rozpłynąwszy się prawie bez reszty w innych rasach, do których powstania lub ulepszenia się przyczyniła. Być może, że zanik jej spowodował obowiązujący od 1898 r. w Anglii zakaz obcinania uszu. Popularność tej rasy przypadała na drugą połowę ubiegłego stulecia.
Ze względu na zanik tej rasy pomijam jej wzorzec. Nadmienię tylko, że był to pies niezbyt duży, biały, raczej lekki (stąd podej­rzenie domieszki whippeta), o stojących, obciętych uszach i dłu­gim ogonie.

Polecane strony :

Copyright 2011