psy

„DAJ GŁOS!"

Ćwiczenie to jest wstępem do szeregu czynności, których w pra­ktyce będziemy od psa wymagali. Podstawą do tego ćwiczenia jest naturalny odruch psa, by przez głos dawać wyraz swemu wzrusze­niu, wywołanemu strachem, gniewem lub pożądaniem. Głosem jest szczekanie, skomlenie albo warczenie.
Poszczególne rasy, a nawet poszczególne okazy w tej samej rasie bywają mniej lub więcej „wyszczekane", bo tak chyba najtrafniej można to nazwać. Zależnie więc od tego czy mamy psa o większych czy mniejszych skłonnościach do szczekania, nauka będzie zajmo­wała mniej lub więcej czasu.
W każdym razie przy nauce tej nie wolno stosować kar, przy­musu lub w ogóle wpływać deprymująco na psa. Należy też być bardzo wyrozumiałym, zadowolić się nawet słabymi rezultatami i nigdy nie przedłużać lekcji — raczej powtarzać częściej, ale przez krótki czas.
Chcąc psa nakłonić do szczekania można działać nań tylko za­chętą i nagrodą. Przewodnik musi tu szczególnie okazać maksimum cierpliwości, wszelki bowiem przejaw gniewu czy nawet zdener­wowania wpływa na psa hamująco.
W porze posiłku pokazujemy psu jakiś ponętny kąsek zachęcając go sygnałem „daj głos!". Pies oczywiście nie wie czego od niego żądamy, lecz będzie chciał pochwycić kąsek, który go nęci. Wśród ciągłego powtarzania „daj głos!" podniecamy psa zbliżając lub od­dalając na przemian przynętę na takiej wysokości, by nie mógł jej dosięgnąć. Pies będzie na różne sposoby okazywał swój apetyt i zniecierpliwienie, lecz z chwilą gdy zacznie dopominać się głosem — dajemy mu nagrodę i chwalimy, co psu zawsze sprawia przy­jemność.
Początkowo, szczególnie u szczeniaka, „głos" będzie mało podo­bny do szczekania, lecz już sam dźwięk hasła wprowadzi go w stan ożywienia. Ćwiczenie to należy powtarzać często i w miarę postepów przedłużać chwilę wręczenia nagrody. Z czasem dojdziemy do tego, że pies będzie szczekał ilekroć wydamy rozkaz i tak długo jak sobie będziemy tego życzyć. O zużytkowaniu tego ćwiczenia przy innych okazjach wspomnę jeszcze w dalszych rozdziałach. Polecamy niezawodne idealnie pasujce do broni szafy na bro S1 zgodne z UoBiA do broni krtkiej jak i broni dugiej

Polecane strony :

Copyright 2011