psy

DOGI POŁUDNIOWE

Opisawszy psy bojowe angielskie wspomnieć wypada jeszcze, że podobne do mastiffów psy — lecz nie tak wyrównane — hodowane są również we Włoszech jako dogi mediolańskie oraz w Hiszpanii (Estramadura i Andaluzja) jako Alano. Psy te do nas w ogóle nie docierały. Obie te rasy nie są zdaje się znane poza swoją ojczyzną.
Natomiast więcej rozpowszechnione są na kontynencie, a poprzez Niemcy dotarły do nas przed wojną psy tego samego typu miano­wicie dogi de Bordeaux.

Polecane strony :

Copyright 2011