psy

GRUPA POCHODZĄCA OD CANIS FAMILIARIS INOSTRANZEVI ANUTSCHIN

Grupa ta rozpada się na trzy podgrupy: a)    psy północne; stoją one w systematyce na pograniczu grupy pierwszej i drugiej i dlatego też omówiłem je poprzednio jako północne krewniaki szpica (psy pociągowe, łajki, eskimoskie i pokrewne), uważając, że raczej do tej grupy ze względu na ich wygląd można je zaszeregować, psy bojowe — podgrupa ta nazwana od rzymskich wykopa­lisk obozowych Canis familiaris decumanus, psy pasterskie.

Polecane strony :

Copyright 2011