psy

GRUPA PSÓW PASTERSKICH

Grupa psów pasterskich obejmuje rasy służące do stróżowania, pędzenia stad bydła itp. Należy do nich pies pirenejski, owczarek podhalański, węgierski kuwasz i komondor, włoskie, hiszpańskie i szwajcarskie psy pasterskie (berneński pies pasterski, Appenzel-ler, Entlebucher) oraz Rottweiller.
Wszystkie te psy są spokrewnione z psami bojowymi i przypo­minają lżejszego doga tybetańskiego i są wszystkie do siebie mniej lub więcej zbliżone. Służba ich polegała nie tyle na współpracy w pasaniu (jak u owczarka), lecz raczej na pilnowaniu stad przed wilkami, niedźwiedziami i złodziejami, ewentualnie na poskramia­niu agresywnych buhajów oraz na pomocy przy pędzeniu bydła skupowanego przez handlarzy i pędzonego (dawniej nieraz na duże dystanse) na targowisko lub do rzeźni. Psy górskie na halach były zwykle długowłose, co czyniło je odpornymi na zmiany tempera­tury i zwykle białe lub jasne, by się z dala rzucały w oczy i odróż­niały od wilków, przed którymi wśród lasów chroniły stada. Psy handlarzy nie musiały odpowiadać tym warunkom i dlatego są zwykle raczej krótkoi ciemnowłose.

Polecane strony :

Copyright 2011