psy

POSOKOWCE I TROPOWCE

Najbliższymi krewnymi ogara są posokowce i tropowce. O ile ogar ma szczuć zwierzynę w zasadzie zdrową, pracując górnym wiatrem i goniąc sforą, o tyle posokowce i tropowce pracują na farbie lub tropie indywidualnie i dolnym wiatrem. Posokowce w zasadzie nie odbiegają znacznie od ogarów cięższego typu.

Polecane strony :

Copyright 2011