psy

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI NAUKI I WYCHOWANIA PSA

  • maszynka do strzyenia owiec
  • NAZWA PSA Każdy pies powinien mieć swoje imię. Psy rasowe posiadają już nazwę, pod którą zostały wpisane do rodowodu, a która pozo­staje niezmieniona na całe życie psa. Nazwa taka jednak często bywa niewygodna w codziennym użyciu i dlatego właściciel za­zwyczaj zmienia ją według swego uznania. Pies oczywiście nie rozumie znaczenia nadanej mu nazwy i dla niego obojętne jest jej brzmienie, nie widzę jednak powodu, dlaczego nie miano by psom nadawać imion polskich i miłych dla ucha. Gdyby sądzić o fantazji ludzkiej na podstawie stereotypowo powtarzających się nazw z mitologii i kart, można by dojść do smutnych wniosków.
    Trzeba wymyślać imiona wygodne w użyciu, nie więcej niż dwu-sylabowe, spełniające rolę sygnału orientacyjnego. Trzeba też utrwalić w umyśle psa przeświadczenie, że dźwięk ten jest zapo­wiedzią czegoś miłego ze strony pana lub też ostrzeżeniem przed jakąś przykrością grożącą skądinąd.

    Polecane strony :

    Copyright 2011