psy

RASY ZBLIŻONE DO PINCZERÓW

Zasługuje na wzmiankę, że obok właściwych pinczerów wystę­puje jeszcze szereg ras w różnych krajach przedstawiających ten sam typ i zapewne wywodzących się z tych samych przodków.
Smouthond. Jest to rasa ho­lenderska wyglądem odpowia­dająca małemu brodaczowi.
Gryfonik. Przypomina on pin-czerka, również małego broda­cza a różni się tym, że ma głów­kę okrągłą, kulistą, pyszczek krótki o silnie rozwiniętej żu­chwie. Zęby jednak nie mogą wystawać na zewnątrz. Nos czarny, cofnięty, wyraźne od­cięcie czoła od pyszczka. Wzrost około 24 do 28 cm, waga 2,5 do 5 kg. Psy tej rasy im mniejsze, tym są cenniejsze.
Maść czarna, rdzawa, żółtawa lub czerwona, przy czym czarne zwane zwykle są belgijskimi, zaś odmiany innych maści zwane są Drukselskimi.
Brabancki gryfonik. Odpowiada temu samemu wzorcowi co gry-fonik z tym, że jest gładkowłosy. Odmiana ta niewątpliwie powsta­ła przez domieszkę krwi mopsa, od którego przejęła oczy; powinny one być duże, bardzo ciemne, żywe, lecz nie łzawiące.

Polecane strony :

Copyright 2011