psy

SETTERY

Jako psy polowe settery są równie popularne w Anglii, jak po-intery. Rasa ta jest niewątpliwie bardzo stara i sporna jest kwestia czy są one potomkami spanieli czy ich przodkami, czy też, co jest wielce prawdopodobne, wywodzą się ze wspólnego pnia psów uży­wanych na ptactwo. W źródłach z XIV wieku w Anglii wspomina się o spanielu, który przed ptactwem staje z podniesioną nogą a następnie czołga się ku niemu, leżąc przed nim, gdy do niego doszedł. Stąd ich nazwa: „couching spaniels" i „sittings dogs", a i legawiec zapewne z tej właściwości wziął swą nazwę. Zresztą psy te również nadają się do buszówki i polowań wodnych i chęt­niej aportują niż pointery. steinway&sons www.meyerpianorenovation.com

Polecane strony :

Copyright 2011