psy

SŁUŻ

Czyniąc dalsze ustępstwo od zasady pomijania nieużytecznych ćwiczeń, wspominam o tej sztuce ze względu na jej dużą popu­larność wśród miłośników piesków pokojowych i łatwość jej na­uczenia. Psa sadzamy początkowo w kącie, następnie pod ścianą i odpowiednio układamy na komendę „służ". Gdy to się uda, chwa­limy i nagradzamy. Do pozycji pionowej doprowadzamy psa trzy­mając mu przed nosem ponętny kąsek, a on sam dążąc do jego otrzymania będzie się starał o zachowanie postawy. W nagrodę dostanie kąsek, który w miarę wyrobienia zmysłu równowagi i usztywnienia mięśni grzbietu, przetrzymujemy coraz dłużej. Z czasem wystarczy samo hasło. Przy tej okazji wypada przypom­nieć, że nie wolno psa uczyć żebrania przy stole. Toteż ćwiczenia tego nie należy nigdy przeprowadzać w czasie posiłków, a gdyby pies żebrał u obcych, można poprosić pomocnika, by go tego od­uczył w sposób opisany w rozdz. „Nieprzyjmowanie pokarmów" — str. 96.

Polecane strony :

Copyright 2011