psy

smak

Podobnie jak u innych zwierząt, nerwy węchowe psa są sprzę­żone z nerwami smakowymi. Zmysł smaku w pobieraniu wrażeń ze świata zewnętrznego nie odgrywa wielkiej roli. Można by to ująć słowami, że pies ma swoje własne poglądy na to co smaczne i wonne. Również i w tej dziedzinie należy starać się patrzeć na świat z psiej perspektywy, jeśli się chce uniknąć przykrych dla obu stron nieporozumień.
Chcąc więc, by pies nie zbierał po śmietnikach padliny, czy nawet odchodów, nie wystarczy mu tego zakazać, lecz trzeba dać mu odpowiedni pokarm. O ile zbyt jarska dieta panuje w domu pana, to pies zgodnie ze swą naturą uzupełni sobie brak białka i związków fosforowych tam, gdzie mu je węch wskaże. Dlatego też nie należy wyrzucać nadpsutych jaj lub mięsa, nasz pies zje takie „wonne" smakołyki z apetytem i pożytkiem. Ostrożnie na­tomiast z kiełbasami, marynatami i konserwami, bo te w stanie nieświeżym mogą być trucizną nawet dla najbardziej zahartowa­nego psiego żołądka. Podanie psu białka w stanie lekkiego rozkła­du zapobiega zjadaniu padliny i tarzaniu się w nieczystościach co psy często czynią, o ile w diecie ich brak produktów rozpadowych białka. Natomiast perfumy i inne płyny zawierające alkohol są dla nich wybitnie przykre.
Omówiwszy zmysły najbardziej znane, bo występujące u ludzi, chcę jeszcze omówić dwa dalsze, zaobserwowane u psa, a miano­wicie zmysł miejscowy i zjawisko, które można nazwać zmysłem telepatycznym.

Polecane strony :

Copyright 2011