psy

WELSH CORGIS

Do rodziny owczarków zaliczają się też miniaturowe psy połud­niowej Walii — Welsh-corgis, które występują w dwu regional­nych typach: Pembroke i Cordigan Welsh corgis. Oba te typy są bardzo starą odmianą owczarka, wybitnie krótkonożnego, o gło­wie i budowie przypominającej sylwetkę lisa, jakkolwiek kościec ich jest silniejszy, a budowa bardziej krępa.
Typ Cordigan ma ogon w kształcie lisiej kity, typ Pembroke wyróżnia się tym, że często rodzi się ze szczątkowym ogonem, a w wypadku gdy szczenięta rodzą się z ogonkami dłuższymi przy­cina się je po urodzeniu bardzo krótko.
Psy te z natury są psami pasterskimi przy stadach bydła, a na­wet tabunach koni. Ostatnio stają się dzięki swej inteligencji coraz częściej psami domowymi i rolę tę spełniają doskonale, bo są czuj­nymi stróżami, a przy tym bardzo mało wymagające. Jest to jed­nym słowem oszczędnościowy owczarek, doskonały na czas ogra­niczeń aprowizacyjnych.

Polecane strony :

Copyright 2011