psy

WYBÓR PSA

Pies, jako najstarsze zwierzę domowe, przeszedł w okresie ty­siącleci swego udomowienia przez wiele ewolucji rozwojowych i wytworzył szereg typów odmiennych. Różne te typy, dostoso­wując się do rozmaitych warunków, przejmowały różne cechy fizyczne i psychiczne, by móc podołać funkcjom pomocniczym na­rzucanym im przez ludzi.
Dziś, gdy pragniemy nabyć psa, towarzysza mieszkania, pracy zawodowej, czy sportu, musimy zastanowić się, jakie chcemy po­stawić przed nim zadania.
Kierując się przy wyborze psa tylko wyglądem zewnętrznym, nie zastanawiając się nad historycznym rozwojem rasy, jej cha­rakterem i jej przydatnością, można doznać niemiłego rozczaro­wania. Najzdolniejszy nawet przewodnik lub treser nie jest bo­wiem w stanie zaszczepić psu cech przeciwnych jego naturze ani rozbudzić cech nieistniejących.
Bez względu na to, do jakiej rasy należeć będzie wybrany przez nas pupil, rozważyć należy pytanie zasadnicze:

Polecane strony :

Copyright 2011