psy

zmysł miejscowy

Zmysł miejscowy występuje u całego szeregu zwierząt. Kierują się nim ptaki przelotne, gdy po raz pierwszy w życiu udają się w jesienną podróż do ciepłych krajów, a wiosną wracają do stron rodzinnych. Ten sam zmysł prowadzi gołębie z okolic im obcych i wskazuje kierunek lotu. On też pojawia się czasem, lecz znacznie rzadziej i w słabszym stopniu, u niektórych psów. Zdarza się mianowicie, że pies przewieziony koleją lub innym środkiem loko­mocji w zamkniętym pomieszczeniu powraca do domu przez nie­znane okolice i drogi, którymi nigdy przedtem nie biegał. Zjawisko to było wielokrotnie obserwowane i naukowo potwierdzone, choć o ile wiem jeszcze nie wyjaśnione. Orientacji przestrzennej nie można wywołać przez wychowanie lub naukę, można ją natomiast udoskonalić przez częste ćwiczenie, jeśli jest cechą przyrodzoną. Psy myśliwskie lub inne użytkowe, które zmysł ten posiadają, są tym cenniejsze.

Polecane strony :

Copyright 2011